UYAP ortamından duruşma öğrenme talebi

Duruşmada mazereti kabul edilen avukatın, bırakılan yeni duruşma gününü "UYAP ORTAMINDAN ÖĞRENMESİNE" karar verilemez. Mahkemece yapılacak işlem mazereti kabul edilen avukata duruşma gün ve saatini 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE bildirilmelidir.