Danıştay Hesap İşletim Ücreti alınması işlemini İPTAL ETTİ.

TÜSODER'in 4 yıllık hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Danıştay, bankaların hesap işletim ücreti almasını kanuna aykırı bularak ilgili düzenlemeyi iptal etti.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e ait 10 ve 13. maddelerin bazı hükümlerinin iptal edilmesini talep ederek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aleyhinde Danıştay’da dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, bankaların tüketicilerden hesap işletim ücreti almasına hükmeden maddeyi oy birliği ile iptal ederken; tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler için ek ücret alınabileceğini söyleyen hükmün iptal talebini ise reddetti.

BDDK’nın ‘bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar’ için alındığını belirttiği hesap işletim ücreti, Danıştay tarafından verilen, ‘Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan 'hesap işletim ücreti' alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun'un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir.’ kararı ile iptal edildi.