Avukat Uzman Arabulucu Gülşen Orman

Avukat Arabulucu Gülşen Orman, Orman Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun kurucusu ve yöneticisidir. Avukatlık mesleğinin yanı sıra Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereği Uzman Arabuluculuk görevini de sürdürmektedir. Orman Hukuk Bürosu Türk ve Yabancı uyruklu müvekkillerine tüm hukuki ihtilaflarında Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde "çözüm odaklı, hızlı, yüksek standartta" hizmet vermektedir.

10 yılı aşkın süredir Sağlık Hukuku konusunda çalışmalar yapmakta olup, çok sayıda eğitim ve seminerler düzenlemiştir. 2015  yılından beri Aktüerya Hukukunda bilirkişilik de yapmakta olup, Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi, Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi, Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması, Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması, Aktüeryal Yöntemle hesap yapılması konularında rapor hazırlamaktadır.

Düzenlenen Seminer, Eğitim Programı ve alınan Sertifikalar;

Yaşayan Sağlık Hukuku Eğitim Programı, Hekimlerin Dava Açılmasını Önlemeye Yönelik Bilgilendirilmesi Eğtimleri, Kadın Hakları Semineri, Üçüncü Tüketici Hukuku Sempozyumu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Tartışılması Semineri, Türk Ceza Kanunu Semineri, Sınai Mülkiyet Uygulamaları ve Marka Eğitimi (Ankara), Hukukçular için İngilizce Sertifika Programı (2 aylık yaz okulu)

Avukat Arabulucu Gülşen Orman 2021 tarihinden beri Galatasaray Üniversitesi'nde Sağlık Hukuku Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.