Yargıtay'a göre Malpraktis nedir?

1- İletişim eksikliği ve kayıt hataları (İletişimin yetersizliği)

2- Yetki sınırlarının aşılması (Kendi uzmanlık alanı dışında bilgi paylaşımı)

3- Aydınlatma ve onamda hata 

4- Tanı hataları (Yüksek riskli gebeliklerin belirlenememesi)

5- Hatalı karar (Ameliyat ve ilaç)

6- Girişim hataları ve teknik hatalar (Vücütta unutulan yabancı cisimler gibi)

7-Terketme ve özen eksikliği (Doğumdan hemen sonra hastanın tedavisinin kesilmesi gibi)