Yargıtay'a göre komplikasyon nedir?

1- Cerrahi bir girişim sonrasında yarada oluşan kan birikimi (hematom)

2- Ciltte oluşan duyu kaybı (parestezi)

3- Nüks (tekrarlama)

4- Emboli (pıhtı atması) 

5- Büyük damar yaralanmaları

6- Tedbirler alınmamış veya gecikilmişse, komplikasyon yönetimine özen gösterilmemiştir ve bu durumda komplikasyonun malpraktise dönüştüğünden bahsedilebilir ve hekim sorumlu tutulabilir.