Cinsel İstismar ile ilgili Yargıtay kararları

Yargıtay 14. CD. 09.01.2017 gün ve 2016/7823 E. 2017/11K. Sayılı kararına göre de," olayın adli mercilere 8 ay sonra intikal etmesi ve mağdurenin olaydan sonra da sanıkla beraber aynı evde kalmaya devam etmesi , sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmemesi, tüm dosya içeriğine göre, mahkumiyete dair her türlü şüpheden uzak, kesin ev inandırıcı  delil bulunmadığından  müsnet suçtan beraati yerine mahkumiyete karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir"

 

Yargıtay 14. CD. 08.12.2016 gün ve 2014/6906 E. 2016/8334 K. Sayılı kararına göre, "olayın intikal şekli ve zamanı, sanıkların istikrarlı ve suçu inkara yönelik savunmaları, mağdurenin çelişkili beyanları, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraa kararı verilmesi gerekir." 

 

Yargıtay 14. CD. 13.12.2016 GÜN VE 2016/7792 Esas ve 2016/8452 K. Sayılı kararına göre; " mağdurenin aşamalarda değişen çelişkili ifadeleri, soruşturma evresinde ifadesinin doğru olmadığına dair beyanları, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ev inandırıcı delil gözetilmeden mahkumiyet kararı verilemeyeceğidir."

 

Yine Yargıtay 14. CD. 17.03.2016 gün ve 2014/2028 E. Ve 2016/2617 K. Sayılı kararına göre de, "mağdurenin hayatın olağan akışına ve dosya kapsamına uygun düşmeyen çelişkili beyanlarına dikkat edilmemiş ve lezyon bulunmaması nedeniyle de beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir" 

 

Yargıtay 14. CD. nin 2015/2165 E. Ve 2015/6446 K. Sayılı kararına göre de AÇIK VE GEREKÇELİ DEĞİLDİR. DELİLLER TARTIŞILMAMIŞ VE REDDİLEN HUSUSLAR AÇIKÇA GÖSTERİLMEMİŞTİR. Bu sebeple de kararın bu haliyle bile BOZULMASI gerekmektedir.